מורי המורים הם סוכני השינוי להובלה והשבחת איכות ההוראה, לכן המיקוד הוא במורה מורים על ידי למידה וחשיבה משותפת להובלת פיתוח מקצועי מיטבי על-פי רוח הארגון.

התחדשות

התחדשות

מערכתיות

מערכתיות

שיתופיות

שיתופיות

איתור צרכים

איתור צרכים

למידה תוך כדי

למידה תוך כדי

הערכה

הערכה

ערכי

המשאל"ה

בניית מודל עבודה מושתת ערכי המשאל"ה בפיתוח קורסים

פיתוח מקצועי
מול בעלי תפקידים מערכתיים

דיאלוג עם

מרצים חדשים

פיתוח מקצועי
באמצעות כוחות פנימיים

קורסים העוסקים

בחדשנות פדגוגית